INFORMATION

Interdisciplinary conference. JAPAN – GERMANY – POLAND. BORDERLAND AND BORDERLAND STUDIES AS A RESEARCH AND SOCIAL CHALLENGE, 28-30 June, 2024

2024.06.05

Interdyscyplinarna konferencja I Interdisciplinary conference
JAPONIA – NIEMCY – POLSKA. BADANIA NAD POGRANICZAMI JAKO WYZWANIE BADAWCZE I SPOŁECZNE
JAPAN – GERMANY – POLAND. BORDERLAND AND BORDERLAND STUDIES AS A RESEARCH AND SOCIAL CHALLENGE
Gdańsk–Wdzydze, 28–30 VI 2024

 

program Japonia-Polska-Niemcy_4.6.2024